بنر1920

مراحل صدور گواهینامه ایزو

مراحل صدور گواهینامه ایزو

ایزو مخفف سه کلمهInternational Organization for Standardization می‌باشد

 

 

مراحل صدور گواهینامه ایزو

انسانهای آگاه وفعال وانسانهاییکه ازهوش اقتصادی بالایی برخوردار هستند همیشه بهدنبال بهترینها هستند وبرای پیشرفت کردن اول شدن تمام انرژی ونیروی خودشانرا بهکار میگیرند.

امروزه صاحبان شرکتها،سازمانها،کارخانهها وحتی کارآفرینان خلاقبا پیشرفت تکنولوژی وعصر ارتباطات ورقابتهای شدید دربازار جهانی میدانندکه برای موفقیت وبرتر شدن بایدپابه پای قوانین جهانی قدم بردارند ومجموعه خودرابا استانداردهای روزجهان وفقدهند واکتفابه قوانین وضع شده داخلی نکنند.رقابت درارائه تولیدات برتروخدمات بهترواجناس باکیفیتدر بازارهای جهانی وداخلیبه شدت بالا رفته است.طبیعیستکه مصرف کنندگان همبهدنبال بهترین وباکیفیت ترین تولیدات،خدماتومحصولات هستند.پس مدیران آگاه هرمجموعه میدانندکهیکی ازراههای اول شدن ومطرح شدن درجهان توسعه یافته امروزی جلب رضایت مصرف کنندگان ومشتریان می‌باشد.

یکی ازپرکاربردترین ومهمترین راههای برتر شدن وخودنمایی بین رقباوپیدا کردن ناموشهرت جهانی اخذ گواهینامه ایزو برای فرآیندها وبرنامه های درحال اجرا درمجموعهتان می‌باشد.درابتدا جهت آشنایی شما متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بهتراست مشخص کنیم ایزو چیست ومزایای دریافت گواهینامه های ایزو چیست؟

ایزو مخفف سه کلمهInternational Organization for Standardization می‌باشد.

ایزو بهمفهوم سازمان بین‌المللی استاندارد سازیستکه متشکل ازیک مجمع بین المللی ازسازمانهای استاندارد کشورهای عضوهست.ایزو نقش بسیار مهمی بین بخش های خصوصی وعمومی بازی میکند.داشتن گواهینامه ایزو سندی میباشدکه نشان میدهد شرکتهاومجموعهها دارای سیستم مدیریتی هستند.ازمزایای اخذ گواهینامه ایزو اینست :

 1. بهفرآیندهای بهینه سازی ودرنتیجه بهبود خط پایان کمک میکند.
 2. افزایش رضایتمندی مشتری
 3. امکان راهیابی بهبازارهای جهانی وجدید
 4. گرفتن مقدار زیادی ازسهم بازار
 5. کمک بهمحیط زیست وسلامتی تمام افراد جامعه
 6. برنده شدن درمناقصات وکنارزدن رقیبان

مراحل صدور گواهینامه ایزو ISO

 1. انتخااب نوع استاندارد موردنظر،متقاضیان محترم گواهینامه ISO باید باتوجه بهنیاز مجموعه ومتناسب بودن بافرآیندهای درحال اجرا استاندارد مورد نیازراانتخاب کنند.
 2. انتخاب مرجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو توسط متقاضیان گواهینامه
 3. طراحی ومستندسازی وپیاده سازی ایزو
 4. ممیزی وثبتوصدور گواهینامه ایزو

مرجع های ثبت وصدور گواهینامه ایزوISO رااصطلاحاCB میگویند.تعداد بیشماریCB هادردنیا وایران درحال فعالیت هستند.هرCB باید تحت اعتبار یک مرجع اعتبار دهنده فعالیت کندوبه مراجع اعتبار دهندهCB ها دراصطلاحAB میگویند.AB خودبهدو دسته تقسیم میشوند،AB های دولتی ورسمی و AB غیردولتی وخصوصی.AB دولتی ورسمی هرکشوری عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی می‌باشندکهنام این انجمن اعتبار دهنده بین المللیIAF می‌باشد.

پس نتیجه میگیریمکه اگریکCB تحت اعتبار یکAB دولتی عضو انجمن بین المللیIAF گواهینامه ایزو صادرکند بالاترین سطح اعتباررادارد واگر مرجع صادر کننده ایزو عضو انجمنIAF نباشدازسطح اعتبارودرجه پایینتری برخوردار می‌باشد.سطح اعتبار گواهینامه هاییکه ازمراجع بین المللی صادر میشود بهاین علت بالاستکه این مراجع ملزمبه رعایت تمام قوانین جهانی می‌باشند وباید تمام مراحل استاندارد سازیرا مستند سازی کنندوموبه مو مستندات رااجرا وپیاده سازی کنند واجرای این قوانین باعث برند شدن،مطرح شدن وجهانی شدن میشودکه مدیران آگاه سعیبه اخذ این گواهینامه های معتبر می‌باشند.

طراحی کردن واجرای مستنداتبه میزان توقعات وسطح انتظارات متقاضیان ایزو ISO ومیزان سطح سخت گیری مراجع صادر کننده ایزو ISO ومیزان سطح همکاری پرسنل وکارکنان مجموعه متقاضی ایزوISO وهمچنینبه میزان تخصص وعلم ودانش مشاوران ایزو بستگی دارد.

پرکاربردترین انواع گواهینامه های ایزو عبارتند از :

ایزو ۹۰۰۱(سیستم مدیریت کیفیت)، ایزو ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت محیط زیست)، ایزو ۴۵۰۰۱ (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)، ایزو ۲۲۰۰۰ (سیستم مدیریت ایمنیدر صنایع غذایی)، ایزو ۲۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت نفت ،گاز وپتروشیمی ) ایزو ۱۳۴۸۵ (سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی) گواهینامه HSE_MS (سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست)، گواهینامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه) و........

مشاوران و‌کارشناسان مرکز ایزو سرت یکی ازبزرگترین گروههای تخصصی وحرفه ای فعال وکاردان درحوزه صدور گواهینامه ایزو هستندکه آمادگی دارندتاکلیه مراحل اخذوصدور گواهینامه های ایزو ISO راازابتدا تاپایان برای شما انجام دهند وبهصورت ۲۴ساعته درخدمت شما مشتریان محترم میباشند.مرکزمابه غیر ازفعالیت درحوزه اخذ انواع گواهینامه ایزو ،گواهینامه هایHSE وگواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وگواهینامه مجوز اداره کار (گواهی تأیید صلاحیت شرکتهای خدماتی )رابرای شما صادر میکند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
 • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.