بنر1920

ایزو چیست

ایزو چیست

گواهینامه ایزو برگ برنده درمناقصات برای تهیه کردن گواهینامه ایزو حتما ازمشاوران مجرب ایزو سرت بهره بگیرید.

 

ایزو چیست؟

ایزو درمیان مردم عام زیاد شناخته شده نیست ولی میتواند امرمهم استاندارد وفرهنگ سازی آن توسط مدیران مسئول ومتعهد درجامعه گسترش یابد.ISO مخفف سه کلمهINTERNATIONAI ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION است، بمعنای سازمان جهانی استاندارد سازی . بسیاری افراد فکر میکنند ایزو فقط اسم یک استاندارد است درصورتیکه نام سازمانی جهانی وبین المللیست وهزاران هزار استاندارد وقانون راتهیه وتدوین میکنند.

مؤسسه بین المللی استاندارد متشکل ازتعدادی مؤسسات Standard کشورهای مختلف جهانکه همگی درژنو سوئیس گردهم آمده اند تابمنظور بهینه سازی وهمسان سازی انواع استانداردها ،بهترین قوانینرا وضع کنند. باپیشرفت تکنولوژی، صنعت ومدرن شدن زندگی‌ها هرساله ورژن Standard راتغییر میدهند وکلا بانیاز روز مردم دنیا پیش میروند. سازمان جهانی برای تمام مشاغل وحرفه ها قوانینی صادر کرده انداز جمله: گواهینامه های ایزو شرکتهای پیمانکاری، مراکز درمانی، صنعت خودروسازی، صنایع غذایی، مراکز آموزشی، شرکتهای خدماتی، صنعت نفت و گاز، آزمایشگاهها، شرکتهای کامپیوتری، سازمانها وتأسیسات ساختمانی و..... داشتن گواهی ایزو سندی هستکه نشان میدهد هرمجموعه ای سیستم مدیریتی درستی خواهدداشت ومحصولات، خدمات وتولیداتش راباکیفیت بالا روانه بازار میکند.

Standard iso مراحل تولید کالا وخدمات رامورد سنجش قرار میدهد ویکی ازمهمترین مزیتهای ISO درنظر گرفتن همه جوانب زندگی روزمره انسانهاست بدین معناکه وقتی محصول، جنس یاخدمتی بااین نشان ارائه میشود احساس رضایت مصرف کننده رابرمی انگیزد ومسلما مصرف کننده بدنبال محصول امن وباکیفیت میرود وفروش اجناس بدون گواهی کم میشود ودرنهایت ورشکستگی مجموعه رابهمراه دارد پس نتیجه میگیریم اگرمدیران حرفه ومشاغل صنعتی وخدماتی آگاه ومدبر باشند حتما جهت ارائه تولیداتشان نشان iso دریافت خواهندکرد. درواقع میتوان گفت گرفتن گواهی نشان دهنده تعهدومشتری مداری مجموعه ها میباشد. این تعهد شامل مواردزیر می‌باشد: تولیدات، محصولات هرارگانی براساس اهداف وبرنامه های مشخص وسیستماتیک بررسی وبازبینی میشود. باتعیین شاخص‌های مؤثر ومشخص خدماترا شفاف وروشن میکنیم. کارهای تکراری وغیر ضروری بدلیل اینکه فرآیندها تعریف ومشخص شده اند حذف میشوند ودرنتیجه هزینه های تولید کاهش می یابد. وظایف ومسئولیتهای تمام پرسنل مشخص میشود. رضایتمندی مشتریان وتأمین خواسته های آنهابصورت مرتب وبرنامه ریزی شده. جذب مدیران شرکتهای دیگر وهمکاری آنها برای تأمین نیازهای اولیه سازمان وحتی رضایت مشتریان خارجی. درنهایت توان رقابتی ارگانها افزایش مییابد وکل جامعه واهدافش ارتقا پیدا میکند.

سازمان Standard بین المللی آمده است وبرای شناسایی هرچه بهتر قوانین وداشتن یک زبان مشترک درتدوین استانداردها نام هردستوری راباکد مشخص کرده است وهمین کدگذاری، زبان iso راساده وروان خواهدکرد.مثلاً قانون سیستم مدیریت کیفیتبا کد ۹۰۰۱ شماره گذاری شده. اولین، قدیمی‌ترین وپرکاربردترین گواهی ایزو ۹۰۰۱ بوده وبراحتی میتوان گفت عمومی ترین وپرکاربردترین استاندارد سازمان ژنو سوئیس می‌باشد. گواهینامه های ایزو ۱۴۰۰۱بنام سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۴۵۰۰۱ بنام سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای هم دومین وسومین قوانین پرکاربرد وعمومی درکلیه مشاغل، صنایع وحرفه ها ارائه میشوند.

جهت دریافت گواهی ISO مراجع ثبت وصدور زیادی درکل دنیا فعالیت میکنند وبرای اخذ گواهی سراغ این مراجع میرویم وهرمرجعی میزان سخت گیری های متفاوتی درارائه مدرک دارد. مراجع صدور ISO اگردولتی ورسمی باشند قطعا اعتبار بسیاری دارند زیرا تمام وکمال مراحل دریافت ایزو راطراحی، اجرا وپیاده سازی میکنند. یکسری مراجع صدور هم خصوصی هستند وچون میزان سخت گیری کمتری دارند باالطبع سطح اعتبار کمتری خواهند داشت. گواهینامه های رسمی بین المللی درتمام موارد کاربرد دارند ولی بیشترین مزیتشان جهت تجارت وورودبه بازارهای بین المللی وتوسعه مداوم وروبه رشد است. گواهینامه های خصوصی وداخلی بیشتر جهت شرکت درمناقصات ومعرفی نام وبرند مؤسسه درداخل کشور کاربرد دارند.

ISO نمایانگر قانون وتعهد می‌باشدو مرکز ایزو سرت هم دوست دارد طبق قوانین، متعهدانه رفتار کند وبا توجه بهحوزه فعالیتمان کهدرباره این موضوع گزارش میدهد نسبتبه مشتریان خود متعهد ومشتری مدارگونه رفتار کنیم. مشتری مداری وایجاد رضایت درمشتری حس خوبی بهما منتقل میکند وهمین حس خوب نیروی مضاعفی جهت ارائه خدمات بهتر بهما میدهد. امیدوارم روزی برسدکه همه مردم دنیا محصولات با کیفیت و ایمن و سالم را تجربه کنند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
  • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.