بنر1920

ایزو 14001 ، ISO14001

iso14001

ISO14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی

ایزو 14001 ، ISO14001

Environmental management system ، سیستم مدیریت زیست محیطی ،برای توضیح این استاندارد می‌توان گفت استاندارد ایزو 14001،همانگونه کهاز اسمش پیداست درحیطه محیط زیست فعالیت داردو آیتم ها وفرایندهایی راتحت کنترل درمی‌آوردکه مستقیمابه محیط زیست مربوط می‌شوند.

هدف ایزو 14001 iso ، انجام فرآیندهای داخل شرکت بنحوی که محیط زیست صدمه نبیند می‌باشد یعنی فرایندهای شرکت/سازمان/کارخانه/مجموعه شمارا بررسی می‌نمایدو بابگارگیری دستورالعملهای لازم‌در زمینه ایزو 14001 ، حفظ محیط زیست ، راهکاری برای بهبود فرایندی‌که به‌محیط زیست صدمه می‌زند ارائه می نماید. باتوضیح مثالی دراین باره درخدمت شماهستیم.

فرض کنیدشما موادزائدی ازفرایند تولید خودبه وجود می‌آورید، فرض کنید نحوه برخورد بااین موادزائد اینکه چه نوع ماده‌ای هستند، آیاقابلیت بازیافت دارند یاخیر. اینکه برای دفع آنهاچه نکات زیست محیطی بایدرعایت شودیا برای خارج کردن آنهااز محیط کاری چه‌شرایطی بایدباشد یاچه سازمان‌هایی می‌توانند ازاین مواد زائد استفاده نمایند بررسی‌میشود.

البته باید توجه‌داشته باشیدکه داخل متن استاندارد ایزو 14001 ،مطالب مثال بالانوشته نشده است، اماگفته شده بایدبرای موادزائد تولید/خدمت خود روش وفرم‌ها برنامه‌ای داشته باشید. حال هرسازمانی باتوجه به روال پیاده سازی ایزو ،خود فرم‌هاو روش‌های اجرایی متفاوتی ارائه می‌دهدکه باتوجه به نوع سازمان، مواد زائد ونوع تولید/خدمت متفاوت خواهند بود.

بایدگفت پیاده سازی ایزو 14001 ،دربرخی ازفرآیندها بدون هزینه ودربرخی ازفرایندها باهزینه روبه‌رو می‌شود امادرنظر داشته‌باشیدکه صدمه زدن به‌محیط زیست توسط سازمان شما اثرات مخربتری روی زندگی خواهد داشت که شایدبا هزینه‌های خیلی بیشتراز پیاده سازی ایزو 14001 ،هم قابل جبران نباشد.

مثال دیگری: فرض‌کنید تمام همکاران مجموعه شما باخودروی شخصی به‌محل کار خودمراجعه می‌کنند. آیا می‌دانیدهرخودروی تک سرنشین چه آلودگی راوارد محیط زیست می‌کند؟ وآیا اصلافکرش راهم می‌کردید حتی ماشین مورد استفاده همکاران شمادر مجموعه شما سنجیده می‌شودو اگربخواهید ایزو 14001 ،رابگیرید حتی تمامی ماشینهایی که به‌نحوی بصورت دائم برای مجموعه شماخدمترسانی می‌کنند بایدبررسی شوند.

اینها نمونه مثالهایی برای درک بهتر ایزو 14001 ،بود. ایزو 14001 ،معمولا برای سازمان‌ها بتنهایی استفاده وپیاده‌سازی نمی‌شود بلکه شمادرابتدا iso9001 ،را پیادهسازی می‌نماید سپس بطور موازی می‌توانید iso14001 ،راهم پیاده سازی کنیدو موفق به اخذ گواهی نامه ایزو 14001 ،شوید. البته دریافت گواهی ایزو 9001 ،قبلاز ایزو 14001 ،الزام نیست امابه طور معمول ازانجاییکه iso9001 ،بیشتر فرایندهای ایزو 14001 رادر خود داردو سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد بهترا ست وپیشنهاد می‌گردد ایندو گواهی نامه ایزو 9001 ،و ایزو 14001 ،باهم وبه صورت موازی اخذشود.

متقاضیان گواهی نامه ایزو مارادراینترنت اینگونه جستجو می‌کنند:

ISO14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ، iso9001 ، گواهی نامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 چیست ، متن استاندارد ایزو 14001 ، تغییرات استاندارد ایزو 14001 ، روش اجرایی ایزو 14001 ،

باما تماس بگیرید تابصورت کاملا رایگان مشاوره شوید. 44826841

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
  • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.