بنر1920

ایزو 9001

صدورایزو9001

ایزو 9001

ایزو 9001 ،چیست؟

ایزو9001 ،چه اهمیتی دارد؟

مراحل اجرای iso9001 ،چیست؟

شرایط ‌اجرای iso 9001 ،چیست؟

مراحل دریافت گواهینامهiso9001 ،چیست؟

شرایط‌ اخذ گواهی نامه ‌ایزو9001 ،چیست؟

آیاتمامی شرکتها ملزم‌به‌ دریافت 9001 ،هستند؟

آیابرای شرکت درمناقصات، اخذمدرک ایزو9001 ،الزامی میباشد؟

هزینه های دریافت گواهی 9001 ،چقدراست؟

زمان اخذگواهی نامه‌ا900 ،چقدراست؟

سئوالات بالاو همچنین سئوالات دیگری درخصوص ایزو9001 ،دغدغه بسیاری ازمتقاضیان دریافت گواهینامه ایزو9001 ،میباشد.درابتدا بررسی میکنیم ایزو9001 ،چیست؟و ایزو9001 ،ازساز‌مانهاچه میخواهد؟ آیاباپیاده سازی ایزو9001 ،تغییری درسازمان مشاهده خواهیم کرد؟

ISO مخفف کلمه‌یInternational Organization For Standardization ،میباشد. بمعنای سازمان بین المللی استانداردسازی. محل سازمان ایزو ،درژنو سوئیس میباشد. وظیفه سازمان ایزو ،استاندارسازی وایجاد دستورالعملهای متفاوت درراستای بهبود کیفیت ومدیریت دربخشهاو دستورالعملهای متفاوت درخلال اجرای فرآیند یاتولید یک فرآیندمیباشد.

دراین مقاله میخواهیم صرفا درمورد استانداردایزو9001 ،صحبت کنیم.

ایزو9001 ،رامیتوان مادر تمامی استانداردها معرفی نمود.پس اگرشما استاندارد مخصوص درزمینه فعالیت‌خود راپیدا نکردید میتوانید فقط ایزو9001 ،رابگیریدو میتوان گفت حتی باداشتن استانداردهای ایزو ،مخصوص به‌هرسازمان ویک زمینه فعالیت خاص ایزو9001 ،رانیزداشته باشید.مثل این میماندکه‌شمابه خواندن ونوشتن زبان فارسی درکشوری مانندایران، آشنایی وتسلط‌ کافی ‌ندارید امابه‌ کلاس آموزش زبان انگلیسی میروید. یادگیری زبان انگلیسی خیلی مفیداست ولی درصوریتکه قبل ازآن زبان رسمی کشور رابدانیم.

ایزو9001 ،هم‌برای تمامی زمینه فعالیتهاو شرکتها همین حکم راداردو شماچه باداشتن‌و اخذگواهینامه ایزو ،مربوط به‌رشته فعالیت خودتان وچه‌عدم اخذگواهینامه ایزو ،رشته فعالیت خودمیتوانید گواهینامه ایزو9001 ،رادریافت نمایید.

در ایزو9001 ،بحث تامین کننده ازاهمیت بالایی برخوردار است،تامین کننده مواد اولیه محصول تولیدی کارخانه شماو تامین کننده قطعات،لوازم،ومحصولات موردنیاز شمابرای اجرای پروژهایتان، یاتامین کننده قطعات ولوازم مصرفی درشرکت شما.اگر تامین کننده درسازمان شماشناسایی وردیابی وارزیابی گردد، قطعا فرآیند اجرای پروژه، تولید، اجرای خدمات شما دربهترین حالت خوداز نظرکیفیت قرار خواهدگرفت.

آیتم بعدی مهم‌در ایزو9001 ،بحث اجرای فرآیند اصلی شرکت، سازمان ویاکارخانه شمامیباشد، فرضا دریک کارخانه تولیدی،فرآیند تولید،درشرکت ساختمانی، فرآیند اجرای ساخت،درشرکت خدماتی، فرآیند اجرای خدمات، ازاهمیت بالایی برخورداراست.

آیتم بعدی داشتن روال وفرآیندی جهت کنترل کیفیت محصول تولیدی/پروژه اجرا شده/خدمات انجام شده. پس کنترل کیفیت هم آیتم مهمی‌در ایزو9001 ،میباشد.

درنهایت رضایت مشتری ازاهمیت بالایی برخورداراست، اینگونه بگوییم زمانیکه ورودی شما، پردازش شماودر نهایت مشتری شما ازمحصول تولیدی ویاخدمت انجام شده توسط شماراضی وخشنودباشد. پس‌قطعا محصول تولیدی یاپروژه اجراشده شماهم دارای کیفیت مطلوبی خواهدبود ازآنجاییکه چندین فرآیندمهم‌درراستای پیاده سازی ایزو9001 ،داریم به‌همین علت نام آنراسیستم مدیریت کیفیت iso9001 ،نامگذاری نموده اند.

باچکیده ذکرشده دراین مقاله حالامیتوانیدبه پرسشهای مطرح شده درابتدای مقاله پاسخ دهید. اگرنیازبه اطلاعات بیشتر،دقیقتر وراهنمایی بیشتری درزمینه ایزو9001 ،دارید باکارشناسان مرکز ایزوسرت تماس گرفته تاکارشناسان ایزوسرت بصورت رایگان پاسخگوی تمامی سئوالات متقاضیان محترم اخذگواهینامه ایزو9001 ،باشند.                             44826841

آیاشمابا جستجوی کلمات زیردر گوگل به این صفحه هدایت شده اید؟

گواهینامهISO9001 ، گواهی ایزو ، گواهی ایزو9001 ،مدرک ایزو ، ایزو9001 ، ایزو9001ازکجابگیریم؟ ایزو9001چیست؟ دریافت ایزو9001 ، ISO ،ایزو ،گواهی نامه ایزو9001 ، 9001، اخذمدرک ایزو9001 ،دریافت مدرک 9001 ، گواهی 9001 ،گواهینامه9001 ، IMS ، مدرک IMS ، تفاوتIMSباISO

مرکزایزوسرت خواندن مقالات زیررابه متقاضیان اخذگواهینامه ایزو9001 ،توصیه مینماید:

هزینه گرفتن ایزو
اخذگواهینامهiso9001
ایزو چیست؟

بامادر ارتباط باشید ...                44826841                مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزوسرت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
  • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.